డాక్టర్ ఉండవల్లి శ్రీదేవి
తాడికొండ నియోజకవర్గం MLA

శ్రీమతి మేరువ విజయలక్ష్మి
గ్రామ సర్పంచ్

వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి
ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్

Breaking News

నర్లా వారి పెళ్లి సందడి ( కిషోర్ రెడ్డి వెడ్స్ దీప్తి )

January 29, 2021
 నర్లా వారి పెళ్లి సందడి ( కిషోర్ రెడ్డి  వెడ్స్ దీప్తి )   "శతమానం భవతిశతాయుః పురుషశ్శతేంద్రియే ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిధిష్ఠతి కళ్యాణమ...

రాజవరపు వారి పెళ్లి సందడి (చంద్ర వెడ్స్ శాంతి)

January 07, 2021
  రాజవరపు వారి పెళ్లి సందడి (చంద్ర  వెడ్స్  శాంతి) "శతమానం భవతిశతాయుః పురుషశ్శతేంద్రియే ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిధిష్ఠతి కళ్యాణమస్తు ఆయురా...

పొందుగల వారి పెళ్లి సందడి (ప్రసన్నాఅంజిరెడ్డి వెడ్స్ వైష్ణవి )

January 06, 2021
 పొందుగల వారి పెళ్లి సందడి (ప్రసన్నాఅంజిరెడ్డి వెడ్స్ వైష్ణవి )   "శతమానం భవతిశతాయుః పురుషశ్శతేంద్రియే ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిధిష్ఠతి క...

రాజవరపు వారి పెళ్లి సందడి (కోటి వెడ్స్ లక్ష్మి ప్రసన్న)

January 06, 2021
 రాజవరపు వారి పెళ్లి సందడి (కోటి  వెడ్స్ లక్ష్మి ప్రసన్న) "శతమానం భవతిశతాయుః పురుషశ్శతేంద్రియే ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిధిష్ఠతి కళ్యాణమస్త...